wodowskaz(y) (np. 9,12,14)  data próbek  prędkość nurtu *    
wodowskaz
(miejscowość)
kilometr
biegu
wysokość
npm
spadek poprzedni wdsk. km
czas przy 3.84 km/h
2024-06-23 2024-06-22 2024-06-21 2024-06-20 2024-06-19
stan zmiana stan zmiana stan zmiana stan zmiana stan zmiana
Puławy Azoty id:11
374.9
113.20
---
---
Warszawa - Bulwary id:15
513.3
76.08
37m; 27cm/km
138.4 km / 36h 2m
Szacunki dla fali wezbraniowej (przy założeniu, że pierwszy wodowskaz osiągnął kulminacje "teraz")
Suma odległości powyższego zakresu: 138.4 km, suma czasu przemieszczania się fali kulminacyjnej pomiędzy wodowskazami ok. 36 godzin(y)
Szacowany czas osiągnięcia maximum dla docelowego wodowskazu to 2024-06-24 13:30
Predefiniowane odcinki: Dzika Rzeka | Dolina Środkowej Wisły | Tratwa E1 | Dęblin-Warszawa (port praski)
Fala wezbraniowa (średnio ok 3,8 - 3,9 km/godz.): Kraków->Prażmow | Szczucin->Prażmów | Sandomierz->Prażmów | Sandomierz->Warszawa | Puławy->Warszawa
trzy słowa o tym co to wogóle jest, po co i dlaczego

Projekcik "Hydro" powstał przy okazji spływu Wisłą. Ciągnie się już tak z rozpędu od maja 2003 (Wisła - i to tylko kilka wodowskazów), a od jakiegoś czasu wraz z postępem doszły pozostałe wodowskazy wiślane. Projekcik jest całkowicie NIEKOMERCYJNY i nie należy traktować go jako źródło wiedzy !!! a jedynie jako eksperyment hobbystyczny. Wszystkie tu publikowane dane są dostępne w internecie publicznie. Zachowanie się rzeki "widziane" oczami bazy danych można traktować tylko jako ciekawostka, aczkolwiek sytuacje typu duża woda "janówka" (24 czerwca), czy "jakubówka" (25 lipca) są jak najbardziej zauważalne - szczególnie na wykresach , gdzie widać jak regularne są cykle na Wiśle i jak da się przewidzieć (+/-) stan wody w danym okresie.

Źródła danych: Pogodynka (rzeki, monitoring); RZGW (Kraków, Warszawa, Gdańsk)

dodatkowe informacje
  • Rzeki Polski kilometrowane są z reguły w kierunku od ujścia do źródeł. Wisła jest kilometrowana w górę i w dół biegu rzeki. Punktem zerowym obu kilometrażu jest ujście do Wisły jej lewobrzeżnego dopływu - Przemszy. Powyżej ujścia Przemszy Wisła ma charakter swoich karpackich dopływów. Wisłę powyżej ujścia Przemszy nazywa się często Małą Wisłą. Poniżej ujścia Przemszy Wisła staje się rzeką żeglowną. Właśnie ten fakt spowodował przyjęcie kilometra zerowego w miejscu ujścia Przemszy.
  • "0" wodowskazu krakowskiego (78,5km) do roku 1941 znajdowało się na rzędnej 198,963 m n.p.m., a od roku 1941 "0" obniżono o 5m. Wartości w nawiasach (w uwagach) odnoszą się do obniżonego "0", czyli rzędna na 193,963m. Podane stany są zrównane do wodowskazu Bielany (69,28km) z rzędna 197,49 co w przybliżeniu daje różnicę 356 cm od wartości +###
  • link do pliku z pozycjami wodowskazów dla GoogleEarth